Veiligheidstraining voor chauffeurs – Verminder risico

Een gedegen vlootveiligheidsplan omvat een effectieve chauffeurstraining voor alle medewerkers, waardoor letsel en kosten voor medewerkers worden verminderd en een veilige werkomgeving wordt bevorderd. Het jaarlijkse ongevallencijfer voor bedrijfsvoertuigen voor commerciële wagenparken is ongeveer 20% hoger dan het nationale gemiddelde en de jaarlijkse totale kosten van een ongeval met commerciële vrachtwagens zijn bijna het dubbele van de jaarlijkse kosten van een kantoorletsel. Training is de meest kosteneffectieve methode om bestuurdersfouten en ongevallen op de weg te beheersen. Een goed opgeleid team van chauffeurs kan de meest voorzichtige zakelijke beslissingen nemen en veilig producten en diensten leveren. Een gekwalificeerde trainingsadviseur zoals ML Opleidingen helpt u bij het ontwerpen van een effectief, technologisch verantwoord trainingsprogramma voor commerciële chauffeurs dat voldoet aan de individuele behoeften van uw bedrijf.

Aanhangers met een vlakke laadvloer en andere terreinvoertuigen zijn vatbaar voor rollovers en ongevallen veroorzaakt door ongeschikte wegomstandigheden. Diepladers vereisen speciale zorg en veilig gebruik om schade en onnodige blootstelling aan ongunstige elementen op de weg te voorkomen. Het gebruik van offroad-diepladers met ingebouwde, zelfoprollende trekhaken en lieren vereist een aanvullende rijopleiding vanwege de bijbehorende gevaren. Het slepen van een dieplader is meer dan alleen de aanhanger achter een vrachtwagen trekken, de vrachtwagen moet te allen tijde in contact zijn met de aanhanger om te kunnen slepen. Extra training voor vrachtwagenchauffeurs die nodig zijn om veilig met diepladers te werken, is beschikbaar via geaccrediteerde trainingsaanbieders.

Zoals de meeste chauffeurs weten, is autorijden een uitdaging. Ongevallen met bedrijfsvoertuigen gebeuren honderden, zo niet duizenden keren per dag. Als u in een situatie werkt waarin uw baan u in gevaar kan brengen door een andere bestuurder, moet u de tijd nemen om te leren hoe u potentieel gevaarlijk gedrag kunt vermijden en de basisprincipes van veilig rijden leren. Veiligheidstraining voor chauffeurs, zelfs voor degenen die niet vaak of voor korte periodes rijden, moet altijd deel uitmaken van elk uitgebreid veiligheidsplan. Doorlopende training zorgt ervoor dat chauffeurs hun rechten en verantwoordelijkheden begrijpen en hoe ze de apparatuur moeten gebruiken en de wetten rondom hun activiteiten.

De veiligheidstraining is onderverdeeld in twee verschillende categorieën: rijopleiding en gevarenbewustzijnstraining. Chauffeurstraining omvat instructie in de basisprincipes van het veilig besturen van een voertuig. Dit omvat basistechnieken voor het rijden, verkeersregels en correct onderhoud en onderhoud van uw voertuig. Voor bestuurders onder de 16 jaar omvat de rijopleiding ook lessen in veilig rijgedrag en de juiste procedures die moeten worden gevolgd in een noodsituatie. Als u bij een ongeval betrokken bent geweest of als u wordt beschouwd als een risico van openbare aansprakelijkheid, moet u altijd een uitgebreide opfriscursus volgen voordat u terugkeert naar uw rijtaken.

Gevarenbewustzijnstraining is bedoeld om bestuurders alert te houden op mogelijke gevaren en om het verrassingselement uit het rijden te verwijderen. Bewustmakingscursussen voor gevaren kunnen erg praktisch zijn, omdat ze chauffeurs leren hoe ze het beste op noodsituaties kunnen reageren en wat ze moeten doen als ze het slachtoffer worden van een ongeval. Dit type rijopleiding kan chauffeurs ook voorbereiden op elk soort ongeval, omdat ze in elke situatie weten wat ze moeten doen. Doorlopende training helpt chauffeurs alert te blijven op veranderende wegomstandigheden en om zelfverzekerd te blijven bij het wisselen van rijstrook of het wisselen van rijstrook.

Veiligheidstraining voor chauffeurs is een cruciaal onderdeel van het verplichte curriculum van elke bestuurder van een motorvoertuig. Verlaag elke keer het risico, blijf altijd veilig en elke keer weer om de gemoedsrust te behouden dat u en uw passagiers worden beschermd. Veiligheidstraining kan het verschil maken tussen leven en dood, dus neem nu de tijd om te investeren in uw motorvoertuigactiviteiten en veiligheidstraining.

Kijk voor meer informatie op https://www.ml-opleidingen.nl/